СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

 

Страхування професійної відповідальності є надійним і ефективним механізмом, що дозволяє захистити від наслідків різного роду випадків. Необхідність і доцільність такого виду страхування підтверджує міжнародна практика. Будь-яка професійна відповідальність пов'язана з ризиком заподіяти шкоду третім особам внаслідок ненавмисних помилок. Навіть багаторічний досвід може не врятувати від простої необачності. Масштаби наслідків можуть бути різними - від незначної шкоди до катастрофічного з багатомільйонним збитком і людськими жертвами.

     Страхувальником може бути будь-який з учасників проведення будівельно-монтажних робіт. Може бути застрахована відповідальність не лише страхувальника, а й усіх сторін, що беруть участь у здійсненні робіт з будівництва та монтажу з якими страхувальник уклав цивільно-правові договори на виконання робіт:

  • геодезистів;
  • архітекторів,
  • виконавців інженерних вишукувань і проектних робіт,
  • осіб, які надають інжинірингові послуги,
  • і пр.

Договором страхування під страховий захист береться відповідальність юридичних або фізичних осіб, передбачена чинним законодавством України, як діяльність, здійснювана на принципах спеціального дозволу (ліцензії на здійснення будівельної діяльності і робіт) і така, яка вимагає певних знань.

Даним видом страхування забезпечується страхове покриття дій керівників, посадових осіб страхувальника, а також працівників страхувальника (але тільки в межах обсягів їх професійних обов'язків і під контролем і наглядом самого страхувальника).

Договір страхування укладаються на користь третіх осіб - Вигодонабувачів (замовників робіт або інвесторів), осіб - зацікавлених у якісному виконанні будівельних робіт.

Страховим випадком є пред'явлення страхувальнику третьою особою претензії або позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування шкоди (збитку), заподіяної страхувальником (застрахованими сторонами) у слідстві неякісного виконання страхувальником (застрахованими сторонами) своїх професійних обов'язків.

Під неякісним виконанням професійних обов'язків маються на увазі (за умови, що такі помилки та упущення не є результатом навмисного порушення страхувальником своїх професійних обов'язків або грубої необережності):

- помилки та упущення при складанні планів, специфікацій, проектної документації;

- упущення, допущені при здійсненні авторського нагляду за проведенням будівельно-монтажних робіт;

- помилки, допущені в результаті помилкового вибору розрахункових навантажень, правил і норм проектування;

- помилки, допущені при виготовленні будівельних матеріалів, конструкцій, виробів;

- помилки в результаті використання матеріалів, деталей, вузлів з внутрішніми, прихованими дефектами, які не могли бути виявленими існуючими методами об'єктивного контролю;

- помилки будівельників при зведенні і монтажі будівельних конструкцій і устаткування на будівельному майданчику;

- помилки при зведенні будівельних конструкцій в результаті використання будівельних матеріалів з прихованими дефектами, що не були виявлені існуючими методами об'єктивного контролю в ході будівництва і приймально-здавальних випробувань;

- пошкодження або втрата документів: проектної документації, креслень, карт, планів, формулярів, комп'ютерних записів, тощо (причому, пошкодження або втрата документів відшкодовується тільки у випадку, якщо документи перевозилися або перебували у страхувальника (застрахованої сторони), або інших сторін, яким страхувальник (застрахована сторона) довірив ці документи на законній підставі;

- інші помилки та упущення, відмічені в договорі страхування.

Договір страхування може бути укладений як на період проведення будівельно-монтажних робіт, так і на термін пуско-налагоджувальних робіт, а також на термін гарантійного обслуговування.

Розмір страхової суми за договором страхування, як правило, встановлюється з урахуванням запланованих робіт, чисельності робочих страхувальника і не може перевищувати повну вартість запланованих обсягів робіт

Вартість страхування залежить від обсягу робіт, від терміну їх проведення, від репутації виконавців робіт, від обраних страхувальником ризиків, від обсягу відповідальності страховика (страхової суми) та інших факторів.

Мінімальний розмір страхового тарифу становить 0,3% страхової суми, максимальний коливається в межах 3% страхової суми.

 

Версія для друку   print25

Ваш консультант

(044) 247-70-57

mpolis@mpolis.com.ua