ТДВ «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАПОЛІС» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 РІК

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ «СТ «Мегаполіс» за 2021 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Відомості про замовника:

Повне найменування: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство МЕГАПОЛІС»
Скорочене найменування: ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 34348559
Дата та орган державної реєстрації: 19.04.2006; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 17, офіс 204/3.


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство: 19.04.2006; 

Номер запису: 1 070 102 0000 019370
Основні види діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.
Кількість ліцензій: 17
Уся інша детальна інформація, включаючи відомості про звітність, міститься на сайті Замовника.
Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу10 грудня 2021 р.
Кінцевий строк приймання пропозиційдо 18-00, 30 грудня 2021 р.

Вимоги до учасників конкурсу:

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом  вимогам;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес) ;
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували у трудових, договірних або інших відносинах з ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС», що може призвести до конфлікту інтересів;

4) відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);
 • Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності — ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» за 2021 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо);
 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості  про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 
 • Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу; 
 • будь-яка інша інформація, яка може бути корисною для оцінки учасника. 

         Документи надсилайте, будь ласка,  на електронну адресу:   mpolis@mpolis.com.ua

Контактні особи:Заступник Генерального директора Литвиненко Алевтина Валентинівна, тел. (044) 247-70-57.


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.
Результати Конкурсу будуть розглянуті  Аудиторським комітетом Компанії.
Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? ORDER CONSULTATION