ПОСЛУГИ

ПРОПОНУЄМО РІЗНОМАНІТНІ СТРАХОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Наше Товариство реалізує не тільки стандартні договори страхування для різних сфер бізнесу та фізичних осіб, а також розробляє вузькопрофільні програми страхування, враховуючі специфіку діяльності нашого Клієнта та найкращого захисту його майнових інтересів. Про свідчать наші високі рейтинги серед інших страховиків України.

Усі наші продукти розробляються на підставі отриманих Ліцензій на добровільні та обов’язкові види страхування.

ДОБРОВІЛЬНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ
 • Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 • Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 • Страхування майна
 • Страхування вантажів та багажу
 • Страхування фінансових ризиків
 • Страхування від нещасних випадків
 • Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
 • Страхування відповідальності перед третіми особами
 • Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 • Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
 • Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
 • Страхування сільськогосподарської продукції
ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ
 • Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
 • Особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони
 • Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки
 • Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
 • Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування